Trang chủ » Thủ thuật Facebook » Cách lấy mã code trên facebook đơn giản làm được ngay

Cách lấy mã code trên facebook đơn giản làm được ngay

Cách lấy mã code trên facebook đơn giản làm được ngay

Để lấy mã code trên trang facebook để dán vào website thì bạn làm như sau :

Bước 1 : Vào trong địa chỉ trang như bên dưới

developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin

Bước 2 : Bạn điền địa chỉ url của page facebook mà bạn muốn lấy vào trong khu vực : Url trang facebook . Sau khi dán bạn ấn enter thì nó sẽ load trang của bạn và lấy dữ liệu trang tạo khung.

Cách lấy mã code trên facebook để dán vào website

 

Bước 3: Bạn click vào nút : lấy mã

Bạn click vào iFrame đẻ lấy mã nhé. Coppy rồi pass vào đoạn điền code trên website là được.

Bên dưới là một số tính năng và chú thích để bạn hiểu cấu hình khung facebook sao cho đẹp và hợp với website của bạn.

Cài đặt Cách lấy mã code trên facebook đơn giản làm được ngay

Ngoài những cài đặt trên, bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt sau:

Cài đặt Thuộc tính HTML5 Mô tả Mặc định
href data-href URL của Trang Facebook Không có
width data-width Chiều rộng pixel của plugin. Tối thiểu là 180 và tối đa là 500 340
height data-height Chiều cao pixel của plugin. Tối thiểu là 70 500
tabs data-tabs Các tab sẽ hiển thị, nghĩa là timelineeventsmessages. Sử dụng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy để thêm nhiều tab, nghĩa là timeline, events. timeline
hide_cover data-hide-cover Ẩn ảnh bìa trong tiêu đề false
show_facepile data-show-facepile Hiển thị ảnh đại diện khi bạn bè thích điều này true
hide_cta data-hide-cta Ẩn nút kêu gọi hành động tùy chỉnh (nếu có) false
small_header data-small-header Sử dụng tiêu đề nhỏ false
adapt_container_width data-adapt-container-width Cố gắng điều chỉnh cho vừa với chiều rộng vùng chứa true

Thuộc tính không dùng nữa

  • Thuộc tính data-show-posts không được dùng nữa. Vui lòng sử dụng thuộc tính tabs/data-tabs và sử dụng giá trị timeline để hiển thị những bài viết từ dòng thời gian của Trang.

Chúc các bạn thành công !

Bạn nào không làm được thì comment bên dưới để được hỗ trợ nhé!

Facebook Comments
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Author: admin
Thẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *